Een leerhuis over God

image_pdfimage_print

Een leerhuis over God o.l.v. Riet Bons-Storm

We overlegden met z’n drieën – Gerda Flikkema, Bertus Huizing en Riet Bons-Storm – wat het onderwerp kon zijn van een leerhuis deze winter. We kwamen uit bij een basisvraag voor ons leven en geloof: Hoe is God? Wie is God voor ons? Deze vraag komt in veel leerhuizen op, maar het leek ons goed om ons deze winter te concentreren op de vragen:

– geloven we in een almachtige God, die beschikt over goed en kwaad, geluk en lijden?
– of in een kwetsbare God, die niet ’almachtig’ is, maar die met ons meelijdt aan het Kwaad in dewereld?
– wat heb je eigenlijk aan een kwetsbare God?
– wat maakt het uit voor ons leven van elke dag, hoe we ons God voorstellen?

Zoals gewoonlijk zullen we samen leren aan elkaar, van elkaar, met veel gelegenheid tot gesprek. Eigenlijk zien we dit als een soort vervolg op de Geloofsgesprekken die we een poosje geleden hadden in onze gemeente. De samenkomsten zijn gepland op de donderdagen in 2016:

14 januari, 21 januari, 28 januari en 4 februari, van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur.

Plaats: één van de ruimten van de Vredekerk, Loppersum.

Opgave graag bij:

  • Gerda Flikkema, tel. 572297, e-mail: albertengerda@gmail.com
  • Bertus Huizing, tel. 571575, e-mail; lhuizing14@hetnet.nl
  • Riet Bons-Storm, tel. 574111, e-mail: bonstorm@hetnet.nl