Wijk Maarland: mededelingen op zondagmorgen

Als u / je een mededeling wilt laten doen aan het begin van de kerkdienst, gaat dat vanaf nu (voorlopig) niet meer via de scriba. Voortaan kunnen mededelingen gestuurd worden naar:

mededelingenmaarland@gmail.com

Doe dat wel uiterlijk op vrijdagavond, anders bestaat de kans dat het niet meer lukt om een en ander door te geven aan de ouderling van dienst.
Verslag vergadering Maarland 15-01-2019

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op 15 januari 2019

De voorzitter heet ieder hartelijk welkom. In het bijzonder een stagiaire. Zij vertelt ons dat ze stage loopt bij Tjalling in het kader van de opleiding Theologie en Levensbeschouwing, die ze volgt in Zwolle.

In de bezinning deelt Tjalling met ons zijn ongenoegen over de Nashville verklaring. Hij vond het lastig hoe te reageren en heeft contact gezocht met collega’s in de regio. Omdat wij een open gemeenschap willen zijn is er besloten om afgelopen zondag de regenboogvlag van de toren te laten wapperen. Ook heeft hij mede uit naam van Marco Roepers een artikel geschreven, wat geplaatst wordt in het kerkblad en te lezen is via onze website en facebookpagina.

Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend.

We bespreken de verschillende onderdelen van het beleidsplan. Het eerste deel van Tjalling, een stuk van de KRM, de diaconie en van het pastoraat. Alles is al eens besproken en goedgekeurd in de kerkenraad. Enkele onderwerpen worden nog iets aangepast en geactualiseerd, waarna het geheel  kan worden ingebracht op de gemeenteavond op 25 februari. Ook wordt het op de website geplaatst.

Er komt een stukje in het Kerkblad over de verdeling van het pastoraat, betreffende coӧrdinator en wijkverdeling. De coӧrdinator is het centraal aanspreekpunt en dit zal ook in het colofon van het kerkblad vermeld staan. Er wordt aangegeven, dat volgens het beleidsplan één diaken zitting neemt in de missionaire werkgroep en dat hiervoor nog steeds een vacature bestaat.

Onder de ingekomen stukken het volgende:

*   Notulen classicale vergadering Groningen-Drenthe, 22-11-2018

*   Notulen vergadering Ring N.O. Groningen,  27-11-2018.  Twee diakenen hebben deze vergadering bezocht. De voortgang is nog niet helemaal duidelijk. Tjalling legt uit dat de Ring meer bedoeld is om elkaar te stimuleren en dingen te delen. Zo kun je bepaalde activiteiten onder de belangstelling brengen van andere gemeentes. Hierin ben je niet gebonden aan de gemeentes binnen de Ring en kun je zelf ook bepalen met wie je activiteiten zou willen delen. Vanuit de Ring is dominee Raymond Poede afgevaardigde in de classis.

*   Bericht van beide wijkkerkenraden. Dit artikel, betreffende de samenwerking tussen de beide      wijkgemeenten wordt besproken en enigszins gewijzigd goedgekeurd. Na goedkeuring door wijk

Vredekerk wordt het geplaatst in het kerkblad.

Naar aanleiding van het verslag van de Diaconie van 4 december wordt geopperd om presentjes voor St. Maarten het volgend jaar bij de Wereldwinkel te kopen. Dit is ook het afgelopen jaar geprobeerd, maar dat lukte toen niet binnen het budget. Wordt wel weer meegenomen dit jaar.                                                                                                 

Het voorstel van de kerkrentmeesters is om de Petrus en Pauluskerk over te dragen aan de SOGK en om dan na de overdracht later dit jaar de kerk volledig terug te huren. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen. Het huren kan per jaar verlengd worden. In december was dit al voorgelegd aan de kerkenraad. De overdracht is gepland omstreeks 1 september. Nu is het zaak om de orgelrestauratie af te ronden.

De jeugdouderling vertelt over de regiojeugddienst die op 3 februari gehouden wordt in de Vredekerk. Martijn Dekker gaat hier spreken. Op 25 januari is er overleg van de jeugdouderlingen binnen het cluster, dit is een nieuw initiatief.

We kijken terug op mooie diensten rond Kerst en Oud en Nieuw. Met name de kerstnachtdienst wordt genoemd en de dienst op oudejaarsavond. De kerstavonddienst in Leermens was goed bezocht, evenals vele andere diensten. Tjalling blikt vooruit op de komende diensten.

In deze kerst- en eindejaarstijd waren er weinig vergaderingen. Tjalling maakt melding van de Week van gebed en eenheid op 24 januari in het dorpshuis in Loppersum. Dit is een gezamenlijke bijeenkomst van alle vier kerken in Loppersum. Voor DKDD komt Erwin de Vries 7 februari naar de P&P kerk en op 28 maart wordt daar Ron Jans geïnterviewd,  omlijst door muziek van Willem Jan Stuut. De gemeenteavond staat gepland op 25 februari. Hoofdonderwerpen zijn het beleidsplan en de overdracht van de P&P kerk. Daarnaast kan de gemeente bijgepraat worden over het orgel en bespreken we de mogelijkheid van gezamenlijke diensten tijdens de vakanties van onze dominees in de zomer. Monnikenwerk: Jolanda Tuma en Anjet van Linge hebben de kerken van Eenum, Loppersum, Westeremden en Zeerijp uitgekozen voor deze zomer om daar hun project Monnikenwerk gestalte te geven. Er is contact geweest met de plaatselijke commissies waar nodig en nadere informatie volgt.

Tjalling wordt gecomplimenteerd met zijn artikel in het Dagblad van het Noorden van dinsdag 8 januari.

Het draaiboek voor de kerstavonddienst in Leermens/’t Zandt is klaar, wat waardevol is voor de komende jaren.

De scriba stelt een paar afspraken voor om de communicatie betreffende mededelingen, waaronder ook de bloemen in het weekend, wat minder kwetsbaar te maken. Soms gaat er ongewild iets niet helemaal goed en dat is jammer. We spreken af dat de scriba een mail stuurt naar de dienstdoende ouderling en diaken. Zo zijn beiden op de hoogte. De ouderling reageert even op de mail, ten teken dat de afkondigingen ontvangen zijn.

Er wordt gevraagd om vermelding van reden bij de bloemen tijdens de dienst. Vaak vragen mensen zich af of er iets aan de hand is. Hierover wordt van mening gewisseld. We vinden dat bepaalde redenen wel genoemd kunnen worden, maar dat we toch ook terughoudend moeten zijn, omdat niet iedereen wil dat informatie omtrent ziekte, bijvoorbeeld vermeld wordt in de kerk. Bovendien krijgen mensen soms ook zomaar een bloemetje als steuntje in de rug. Er wordt voorgesteld om tijdens de dienst te vragen wie de bloemen wil brengen. In het verleden deden we dit ook wel. Hierover komt een stukje in het kerkblad.

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt ieder voor zijn of haar inbreng, waarna we gezamenlijk het Onze Vader bidden.
28-03-2019 Ron Jans P&P kerk

De Kerk Draait Door: Ron Jans in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum

Op donderdagavond 28 maart om 20.00 uur, komt Ron Jans naar de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

Ron Jans is geboren in Zwolle, maar net zo geliefd in Groningen. Hij voetbalde voor zowel PEC Zwolle als voor FC Groningen. Na zijn voetbalcarrière ging hij aan de slag als leraar Duits aan een middelbare school. Maar het voetballen bleef hem trekken: hij werd trainer van FC Groningen en bleef dat jarenlang. Hij speelde bijna Champions League met de Trots van het Noorden. Als trainer van PEC Zwolle behaalde hij een grote prijs, door in 2014 de KNVB beker te winnen. Ajax werd met maar liefst 5 – 1 verslagen.

Als technisch manager van de FC voelt hij zich minder thuis. Maar Jans zou Jans niet zijn als hij dat niet eerlijk toe zou geven: ‘Er zijn gewoon een heleboel werkzaamheden die horen bij een technisch manager, maar niet passen bij de persoon Ron Jans. Alleen al het feit dat je in sommige situaties niets mag zeggen, om de hete brei heen moet draaien. Dat is niets voor mij. Maar ik heb het ook over strategisch handelen. Boeiend, het ging me ook steeds beter af, maar het kostte me ook heel veel energie.’

Ron Jans zal in de Petrus en Pauluskerk geïnterviewd worden over zijn leven als voetballer en leraar, trainer en technisch directeur; en over zijn kijk op het leven. Tussendoor speelt pianist Willem-Jan Stuut een paar verzoeknummers van Jans.

De avond met Ron Jans is een initiatief van onze kerken en staat in een serie avonden waarin eerder zanger Arnold Veeman, cabaretier Peter de Haan / Pé Daalemmer, arts – columnist Sander de Hosson, dichter-columnist Jean Pierre Rawie en zanger Erwin de Vries te gast waren.

De toegang is gratis. Aan het eind van het programma kunnen aanwezigen een bijdrage geven.
Woensdagmiddaggebed

De komende maanden is er (ongeveer) eens per maand op woensdagmiddag om 13.00 uur weer een gebedsviering in de Andreaskerk in Spijk. Het is geen kerkdienst, maar een eenvoudige en korte viering van ongeveer een half uur, bedoeld om midden in de week even stil te staan. We komen met een klein groepje bij elkaar, zingen een paar liederen, lezen uit de Bijbel, worden een moment stil en bidden met elkaar voor wat er op dat moment speelt. De komende maanden is dit op woensdag 20 februari, 20 maart, 8 mei, 19 juni en 17 juli. De deur staat open, u/jij bent van harte welkom!
Paasgroet actie 2019

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland.

De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Een nieuw begin. Dominee Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden en er ontstond een beeld naar aanleiding van de tekst: ´”Een nieuw begin ontstaat waar de Ene de ander bij de hand neemt. Waar de weg van het kruis ophoudt en jij bij de hand wordt genomen!”

Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 17 en 24 maart kunt u na de dienst deze kaarten kopen en ondertekenen.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken. Doet u ook weer mee?

De gezamenlijke diaconieën
16-03-2019 Spelletjesavond

We gaan op zaterdag 16 maart weer een spelletjesavond organiseren.

We beginnen om 19:30 uur in de Vredekerk vaak eerst met een kopje koffie/thee en even gezellig kletsen. Daarna zoekt iedereen het spelletje op waar je graag aan mee wilt doen. Door vooraf door te geven welk spel je graag speelt, kunnen wij zorgen dat alles klaar staat en dat er genoeg speelmateriaal is. De avond is bedoeld voor iedereen vanaf ongeveer 16 jaar. Het maakt niet uit of je vaak spellen speelt, of dat je graag een bepaald spel wilt leren. In principe zetten we altijd Rummikub, Sjoelen, Klaverjassen en Kolonisten klaar,  maar ook andere spellen mogen worden meegenomen.

Lijkt het je leuk om te komen, dan kun je je opgeven tot en met vrijdag 15 maart. Je geeft dan ook gelijk even door welk spel je graag zou willen doen. Dit kan door te bellen (0596550819) of te mailen (hannekereinders17@hotmail.com) of door de opgave lijsten die de zondag ervoor in de hal van de Vredekerk liggen. We vragen een bedrag van € 3,- voor de hapjes en drankjes. 

Hopelijk tot ziens op de spelletjesavond.

Groetjes Johan en Hanneke Reinders
10-03-2019 Avondmuziek P&P kerk
Verslag classicale vergadering

In een vorig nummer van uw kerkblad heeft u kunnen lezen dat de classicale vergadering het thema:“Hoe komen we tot een classicaal beleid?” heeft besproken. Ter voorbereiding op dit thema heeft dominee Jan Hommes, onze classispredikant, een notitie geschreven. Hij geeft voordat we in groepjes uiteengaan nog een korte toelichting op zijn notitie over het ontwikkelen van classicaal beleid voor de verschillende ontwikkelingen/ kwesties die hij signaleert. In het vorig nummer heb ik in het kort de eerste 2 vragen die besproken zijn beschreven. Nu doe ik verslag van de 3e vraag die in groepjes met elkaar is besproken.

Vraag 3: Sommige gemeenten worden door financiële problemen te klein. Vinden wij als classicale vergadering dat er een grens zou moeten komen voor samenvoeging dan wel opheffen van een gemeente?

Reacties/antwoorden:

  • Er zou wel sprake moeten zijn van een ondergrens voor ambtsdragers;
  • Gedacht kan worden aan het samengaan van 2 gemeentes, d.m.v. een hoofd- en een nevenvestiging (rijk – arm);
  • Gemeentes zolang mogelijk proberen open te houden door samenwerking te zoeken met omliggende gemeentes.
  • Doorzettingsmacht: stimuleren/ openbreken?
  • De basisvraag is: hoe wil je gemeente zijn? Er zijn zeer veel mogelijkheden. De kerkorde biedt daarvoor alle mogelijkheden; die hebben wij uiteindelijk nodig om te regelen wat we willen; kleine gemeenten: zo lang mogelijk proberen open te houden.
  • We zien lichtpuntjes; er gebeuren mooie dingen, er ontstaan hoopvolle initiatieven.
  • Voorgesteld wordt om in de notitie aan de laatste zin in de 1e alinea toe te voegen: in en voor de wereld.

Na de pauze zijn de afgevaardigden naar de generale synode vanuit onze classis benoemd. Iedere classis vaardigt volgens een vastgesteld rooster 5 afgevaardigden. Voorheen vaardigde iedere classis 1 ambtsdrager af. De huidige classis bestaat uit de 9 voormalige classes. De nieuwe synode bestaat dus uit 55 afgevaardigden, voorheen waren er dat 74. Benoemd zijn ds. M. de Jager, predikant GK Haren, dhr. Y. Luinenburg, ouderling GK Zuidhorn, ds. T. Huisman, predikant van de wijkgemeente Hervormd Maarland van de Federatie Loppersum-Maarland, ds. H. Jansen, predikant van de PG Winsum-Halfambt en dhr. M. van    Heijningen, ouderling van de HG Dorkwerd.

Afscheid wordt genomen van de synodeleden: ds. R.J. ten Have, predikant HG Zuidlaren, Mevr. G. Bredenhoff-van Uffelen, ouderling PG Havelte, dhr. P.C. van Vegten, diaken PG Scheemda e.o., ds. J. van Breevoort, predikant GK Nieuw-Amsterdam – Veenoord en dhr. R. Bosma, ouderling-kerkrentmeester PG Hoogeveen.

Tot slot brengt de classispredikant verslag van zijn bezoek bij een groep kerkrentmeesters. Hij signaleert dat zij toch vooral bezig zijn met het zoeken van oplossingen. Eigenlijk zou je moeten beginnen, zegt hij, met de vraag: hoe willen wij kerk zijn? Er wordt nog teveel gedacht in oplossingen. Bijvoorbeeld t.a.v. de middelen/financiën wordt eerst gekeken hoe kunnen wij dat in eigen kring oplossen. Bij personele problemen worden ook vaak noodmaatregelen genomen: b.v. vragen om weg te gaan. Je kunt ook om je heen kijken: misschien is er een buurgemeente die zelf geen predikant heeft. Die manier van denken zit nog niet in ons systeem; wij moeten wel proberen om dat in ons systeem te krijgen.

Verder wordt er verslag gedaan van de activiteiten in de ringen, waarbij de voorzitter signaleert dat er geleidelijk aan activiteiten van de grond komen. Het aanvankelijke pessimisme begint een klein beetje te kenteren. Hij is benieuwd hoe zich dat in het komende jaar verder gaat ontwikkelen. De scriba doet een oproep om wijzigingen van het e-mailadres van scriba, predikant en redactie van kerkbladen aan hem door te geven (scriba@classisgroningendrenthe.nl).

De vergadering wordt besloten met Lied 761.

Bezoek ook eens de website van de classis: www.classisgroningendrenthe.nl

Met vriendelijke groet,

Nico Becht, scriba classis Groningen – Drenthe
Collecten in de 40dagentijd

Tijdens de 40dagentijd zal gecollecteerd worden voor drie projecten. Hieronder kunt u alvast meer lezen over deze projecten.

Stichting de Vrolijkheid in Delfzijl
Kerkdiensten van 6, 10 en 13 maart.
Iedere week organiseert de Vrolijkheid workshops voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Voor kinderen zijn er activiteiten als djembe, schilderen en een verhalentent. Voor jongeren workshops als hip-hop dans en graffiti.

De onzekere asielprocedure en de vele verhuizingen zorgen bij kinderen en jongeren die juist zoveel behoefte hebben aan stabiliteit, veiligheid en continuïteit voor een gevoel van onzekerheid. Tegelijkertijd zitten deze kinderen en jongeren vol talenten en dromen. De Vrolijkheid spreekt deze kinderen aan op die talenten en zorgt ervoor dat die verder ontwikkeld kunnen worden.

Kinderarmoede in India
Kerkdiensten van 17, 24 en 31 maart.
In het landbouwgebied Narsapur in India gaan veel kinderen niet naar school. Zij werken vaak al op jonge leeftijd in katoenzaad-bedrijven of de huishoudindustrie. Sectoren waar hun rechten behoorlijk geschonden worden. Terwijl de ICT-sector groeit en er banen zijn voor geschoolde mensen. De Indiase organisatie Sadhana, partner van Kerk in Actie, wil Narsapur vrij maken van kinderarbeid en deze achtergestelde kinderen nieuwe kansen bieden door onderwijs.

Opvang en scholing van weeskinderen in Rwanda
Kerkdiensten van : 7, 14, 18 en 21 april.
Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda. Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen. Tijdens de oprichting in 1995 waren kinderen vooral wees door de genocide. Tegenwoordig zijn de meesten wees door aids. Mwana Ukundwa zoekt opvangfamilies voor deze kinderen, en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen. Het is de enige Rwandese organisatie die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen.

De gezamenlijke diaconieën
21-03-2019 Pastor S. Standhardt

Presentatie Zeemanshuis door Pastor S. Standhardt uit Groningen in de Vredekerk

Donderdag 21 maart 2019 komt pastor S. Standhardt uit Groningen, tijdens onze gezamenlijke diaconievergadering, vertellen over het Zeemanshuis in de Eemshaven. Pastor S. Standhardt is priester van de Oosters-orthodoxe kerk en is koopvaardijpastor in de Eemshaven. Het Zeemanshuis is sinds 1 juli jl. ons nieuwe projectdoel. Daarom leek het ons leuk om iets meer over het Zeemanshuis te weten te komen. We denken echter dat meer mensen dit wel interessant zullen vinden, vandaar dat we deze vergadering toegankelijk maken voor alle gemeenteleden. Pastor Standhardt geeft een presentatie van ongeveer 45 minuten, daarna is er gelegenheid om nog met elkaar na te praten

Aanvang is 20.00 uur.

Iedereen is van harte welkom!

Downloaden (PDF, Onbekend)

De gezamenlijke diaconieën